www.kopuzlar.com

1941'den Bugüne

Kopuzlar Şirketler Grubu, 80 seneyi aşkın bir süredir, Türkiye’nin lider firmaları arasında,
sanayi, gayrimenkul ve hizmet sektörlerindeki faaliyetlerine devam etmekte.

KURULUŞ ve BÜYÜME

Kurucumuz Akif Kopuz, henüz 18 yaşındayken, Kopuzlar Şirketler Grubu’nun ilk adımlarının atıldığı İstanbul’un Maçka semtinde 1941 senesinde “Kısmet Pazarı” adı altında bir perakende market dükkânı açarak ticaret hayatına başlar. İkinci Dünya Savaşı’yla boğuşan dünya ve ülkemiz için ekonomik anlamda zor olan bir dönemde kurulan grubun bir sonraki aşaması, Unkapanı Yağ İskelesi’nde kiralanan dükkânda “Yeşil Rize Ambarı” adı altında kurulan şirket ile dahili ticaret, nakliyat ve komisyon işleri sektörüne atılan adım ile devam eder.

Bu mesleklerden edindiği birikimlerle faaliyet alanını genişletmek isteyen Akif Kopuz, baba mesleği olan hayvancılık ve deri sektörüne olan ilgisi nedeniyle Kazlıçeşme’de 1945 yılında Osmanlı Bankası’ndan kiralanan depoda Akif Kopuz Dahili Ticaret Şirketi’ni kurar. Karadeniz Bölgesi odaklı başlayarak, kısa sürede büyüyerek ülkenin dört bir yanından alım satım yapan şirket, Türkiye’deki deri sanayicilerine ham deri tedarik eden en büyük ham deri toptancılığı şirketi unvanına sahip olmayı başarır.

 

YENİ UFUKLAR

 20. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’dan gelen göç ve gelişen sanayiler nedeniyle İstanbul’da aktif bir imar ve yapı ortamı doğmuştu. Yapı sektörünün hızla geliştiği bu dönem Kopuzlar Şirketler Grubu’nun da 1978’de kurulan Kopuzlar İnşaat şirketi ile Türkiye inşaat ve gayrimenkul piyasasında faaliyete geçtiği yıllar oldu. Küçük ölçekli konut projeleri gerçekleştirerek yola çıkan şirket kısa sürede birçok ofis ve sanayi binası projesini kapsayacak şekilde çalışma alanını genişletti. Modernleşen Türkiye’nin yenilikçi ve kaliteli konut ve ticaret alanları ihtiyacını karşılamaya yönelik projelerine günümüzde de devam eden Kopuzlar İnşaat’ın ilk yılları bu faaliyetlerle şekillenmiştir.

SANAYİLEŞME SÜRECİ

1980’lerin başları, grubun üretime olan inancı çerçevesinde, endüstrileşme ilkesine de uygun olarak sanayi şirketleri yatırımlarına başladığı yıllar olur. Ham deri toptancılığından edinilen bilgi birikimi paralelinde 1985 yılında Kazlıçeşme’de kurulan Kopuzlar Deri Sanayii ve Ticaret A.Ş. şirketi ile ayakkabı ve giyim sektörlerine yönelik deri üretimine başlanır.

2000’li yıllardan sonra yeni ürün grupları ve çeşitlerinin eklenmesiyle imalat alanları önemli ölçüde genişler.

Bu atılımlar, 1973 yılında kurulan ayakkabı ve farklı sektörler için üretim yapan Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun tek salpa şirketi olan Lifli Rulo ve Levha Sanayii şirketinin 2002 yılında tüm hisselerinin grup tarafından satın alınmasıyla devam eder. Aynı zamanda bir geri dönüşüm şirketi olan Lifli Rulo kurulduğu yıldan beri Türkiye’nin atık yönetimine verdiği katkı ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Kopuzlar Eva Ürünleri Geri Dönüşüm San.ve Tic A.Ş. 2016 yılında kurularak grubun bünyesine katılır. EVA ve XPE alanındaki ürün yelpazesiyle otomotiv, inşaat, ambalaj gibi sektörlere hizmet vermeye devam etmektedir.

İHRACAT HAMLESİ

İhracatın bir ekonomik gereklilik haline gelmesiyle 1980’li yıllardan itibaren dünyaya açılan Türkiye’nin dışsatım potansiyeline katkı sağlamak ilerleyen süreçlerde grubun başlıca hedefleri arasına girer. Ürün gamında standartların dünyayla yaraşır hale gelmesiyle ve yeni pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesiyle satışların yurtdışına tekabül eden yüzdesinin artırılması için kapsamlı bir çalışmaya girişilir. Özellikle 90’lar, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla oluşan yeni pazarlara yönelik ihracatta ciddi kazanımların yaşandığı yıllar olur.

Ülkenin dış ticaret kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik adımlar çerçevesinde Tuzla’da İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’nin kurulmasında öncü rol alan grup, oluşan kurucu ve işletici DESBAŞ’ın ikinci en büyük hissedarı konumuna gelir. İlerleyen zamanlarda bölge, 7 milyar USD’a ulaşmasıyla uzun yıllar Türkiye’nin en yüksek ticaret hacmine sahip serbest bölgesi olarak liderliğini korur.

KURUMSALLAŞMA: DEVAMLILIĞIN SİGORTASI

70li yılların ikinci yarısında, Akif Kopuz, grup şirketlerinin sayıca artması ve faaliyetlerinin genişlemesiyle, o döneme kadar çoğunlukla kendi eliyle yönettiği şirketlerinin devamlılığı için kurumsal yapıya geçişin önemini yavaş yavaş kavramaya başlar. 80’li yıllardan sonra inşaat ve sanayi işlerinin de dahil olmasıyla bu gereklilik artık keskinleşir. Bu durum grup ve alt şirketlerinde yeni bir yönetimsel felsefe getirir. Kopuzlar Şirketler Grubunun tanımlanmasıyla, gurubun gelecek yatırım planlaması ve yönetimi kurumsal yapı çerçevesinde tek bir noktada toplanır.

Bu yapı, günümüzde de grubun katma değer elde etmeye yönelik strateji, kontrol, koordinasyon ve yönlendirme çalışmalarını yönetmekte olup, grup vizyonu ve felsefesinin alt şirketlerle beraber efektif bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

YUKARI