www.kopuzlar.com

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Kopuzlar Grubu
’nun sürdürülebilirlik anlayışı, iş dünyası ve insan hayatının gereksinimleri ile mevcutta olan doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı arasında denge oluşturmak olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda Kopuzlar Grubu, çevresini, doğayı ve etkilediği toplumları, aynı kendi varlıkları gibi, geleceğe taşınacak bir sermaye olarak görmektedir.

Ekonomik gerekliliklerin, toplumsal ve çevresel gerekliklerle bir bütün halinde sürdürülebilir şekilde yerine getirilmesi grubun ana hedefleri arasındadır. Grup faaliyetleri açısından, inovatif atılımlarla desteklenen rekabetçi bir anlayışın, çevre ve topluma saygılı sürdürülebilir bir büyümeyle harmanlanması ana ilke olarak kabul görmektedir.

ÇEVRE

Kopuzlar Şirketler Grubu olarak insanlığa olan saygımızdan, doğal hayatın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı esas görevlerimizden biri kabul etmekteyiz.

Sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda Çevre Koruma ile ilgili tüm yönetmelik ve yasalara uyarak çevrenin korunması ve kaynakların doğru kullanılması doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Kaliteli ürünlerin güvenli ve temiz ortamlarda üretilebileceğini kabul etmekteyiz. Bundan hareketle Kopuzlar Şirketler Grubu olarak sağlıklı bir çevreye sahip olmak ve bunu gelecek nesillere taşıyabilmek için proje ve ekipman seçiminden, çevre bilinci kazanmış personele, günlük imalat faaliyetlerimize kadar üretimin her aşamasında daha az enerji tüketen ve geri dönüşümden elde edilen ham madde kaynaklı üretimlerimizle beraber, çevreye dost üretim ekipmanları ve tekniklerini benimseyen bir politika izlemekteyiz.

YUKARI