www.kopuzlar.com

SERBEST BÖLGE

Kopuzlar Şirketler Grubu’nun serbest bölge yatırımları, ihracat ve küreselleşmeye verilen önem dahilinde, grubun toplam faaliyetlerinde kayda değer bir pay oluşturmaktadır.

Ülkenin dış ticaret kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik adımlar çerçevesinde Tuzla’da İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’nin kurulmasında öncü rol alan grup, oluşan kurucu ve işletici DESBAŞ’ın ikinci en büyük hissedarıdır. Geçmiş senelerde bölge, 7 milyar USD’a ulaşarak uzun yıllar Türkiye’nin en yüksek ticaret hacmine sahip serbest bölgesi olarak liderliğini korumuştur.

Kopuzlar Grubu bünyesinde bulunan şirketleri dahilinde serbest bölge yatırımlarına devam etmektedir.

YUKARI